FEADER

FEADER: EUROPA INVISTE NO RURAL

Esta web está financiada no programa de desenvolvemento rural 2014-2020 na submedida: 3.2. Apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior Para detalle de financiamento pode consultar o regulamento de desenvolvemento rural e o Programa de desenvolvemento rural para Galicia o a páxina web da Comisión Europea sobre as axudas FEADER.

Consulta:
· Regulamento de Desenvolvemento Rural
· Programa de Desenvolvemento Rural para Galicia
TENDA