Quen Somos

O APAIXONANTE MUNDO DA APICULTURA

A importancia das abellas e dos apicultores


O sector apícola forma parte integrante da agricultura europea, proporcionando ingresos primarios ou complementarios a máis de 600.000 cidadáns da UE. Ademais, esta actividade profesional presta uns servizos vitais á agricultura a través da polinización e contribúe ao mantemento da biodiversidade.

Calcúlase que un 84% das especies vexetais e o 76% da produción alimentaria en Europa dependen da polinización por parte das abellas, cuxo valor económico é moito maior que o valor do mel producido, ascendendo a uns 15.0000 millóns de euros anuais na UE. A apicultura tamén presta un servizo importante aos ecosistemas a través da polinización, que contribúe á mellora da biodiversidade ao manter a diversidade xenética das plantas e o equilibrio ecolóxico.

HISTORIA

Agrupación Apícola de Galicia


A Agrupación para o Desenvolvemento e Formación do Sector Apícola Galego, A.I.E., Agrupación Apícola de Galicia, creouse no ano 1999 co fin de levar a cabo un proxecto de desenvolvemento da apicultura de Galicia.

Con ese obxectivo uníronse as asociacións apícolas máis representativas da Comunidade Autónoma, unificando esforzos e iniciando un programa de actuación co fin de modernizar as explotacións apícolas, fomentando métodos de produción compatibles coa conservación e protección da natureza, e mellorando o medio ambiente ao ser a apicultura a actividade agraria máis ligada ao medio natural.


Concretamente, as asociacións que constitúen a nosa Agrupación son:

  • Asociación de Apicultores da Provincia de Pontevedra
  • Asociación Valdeorresa de Apicultores
  • Asociación de Produtores e Comercializadores do Mel de Montaña
  • Sociedade Cooperativa A Queiroga
  • Asociación de Apicultores de Padrenda
  • Asociación de Apicultores da Provincia da Coruña
  • Asociación de Apicultores da Provincia de Ourense
  • Asociación de Envasadores de Mel de Galicia
  • Asociación de Apicultores de Ferrol Terra

Actividades xerais


Os servizos que presta esta agrupación ofrécense a tódolos apicultores pertencentes á Comunidade Autónoma de Galicia. Na actualidade participan, xa sexa asesorándose, asistindo aos cursos, solicitando os servizos veterinarios ou analizando mel, abellas ou panais no laboratorio, a gran maioría dos apicultores rexistrados na comunidade.
Os obxectivos que nos moven


As abellas son unha fonte de polinización, a súa importancia para o desenvolvemento rural e o equilibrio ecolóxico é moito máis importante que a súa produción de mel e outros produtos da colmea, xa que constitúen a base para a conservación e diversidade das plantas que dependen da polinización, o que contribúe a aumentar a produtividade de grande parte dos cultivos, aproveitando recursos que non son utilizados por ningunha outra actividade produtiva. Tendo isto en conta, así coma a protección e o benestar dos apicultores galegos, determinamos os seguintes obxectivos que podedes pasar a consultar.

Os nosos propósitos

1. Desenvolvemento dunha forma integral do sector apícola en Galicia mediante a realización de análises, estudos e investigacións que contemplen a resolución dos problemas existentes, ademais de labores de asesoramento e reciclaxe de apicultores a través de cursos coa finalidade de activar e modernizar a nosa apicultura.


2. Promover a apicultura como:

A. un aval para o desenvolvemento rural e o equilibrio ecolóxico.

B. unha ferramenta para a explotación dos montes.

C. unha axuda contra os incendios forestais.


3. Intentar profesionalizar o sector creando así postos de traballo e aumentando a produción.


4. Fomentar un relevo xeracional moi importante para a apicultura de Galicia.


Con estes cometidos comezou a unión das distintas asociacións que forman a Agrupación alá polo ano 1999, data na que solicitamos por primeira vez as axudas á apicultura, iniciándose unha serie de actuacións que continúan hoxe en día. Unha vez coñecida a problemática do sector e de acordo cos obxectivos da Agrupación, establecéronse catro grandes liñas de actuación:


1. Formación e asesoramento aos apicultores.

2. Control sanitario das colmeas.

3. Análises laboratoriais.

4. Investigación.


Servizos ofrecidos aos asociados


Entre os servizos que a Agrupación pon á disposición dos seus asociados, atópanse a atención aos seus membros, realización de xornadas técnicas e feiras de apicultura, cursos de formación, Xestión do Plan Apícola Galego, asesoramente e visitas veterinarias, así coma xestión de pólizas de seguro colectivo para as colmeas.


Queres formar parte da Agrupación?


TENDA