Feira Apícola 2023

GA

Xornadas Internacionais
XXXV Feira Apícola das Rías Baixas


1 de abril de 2023

Centro Cultural do Porriño

10:00 h · Apertura da Feira

10:05 h · A nova PAC, como repercute na apicultura. Axudas agroambientais

Dna. Mª Soledad López Villaverde · Servizo Territorial do FOGGA de Pontevedra. Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.

10:30 h · Control remoto das colmeas, certezas e incertidumes

Dna. Ana Diéguez Antón · Facultade de Ciencias de Ourense, Universidade de Vigo

11:00 h · Mel e territorio: o vínculo xeográfico como ferramenta para a valorización

Dra. Carmen Seijo Coello · Profesora da Facultade de Ciencias de Ourense, Universidade de Vigo

12:00 h · Causas da resistencia aos medicamentos nas poboacións de Varroa destructor: situación actual

Dr. Joel González-Cabrera · Instituto BIOTECMED. Departamento de xenética da Universidade de Valencia

13:00 h · Fundamentos para lograr melloramento xenético en abellas melíferas

Dr. Ernesto Guzmán Novoa · Entomólogo e veterinario, Director do Centro de Investigacións en Abellas, Universidade de Guelph (Ontario-Canadá)

14:05 h · Descanso Xantar

17:30 h · Factores que inflúen na mortaldade das colmeas durante a invernada e postinvernada

D. José Mª Seijo Coello · Experimentado apicultor profesional. Agrupación Apícola de Galicia

18:30 h · Asemblea da Asociación de Apicultores da Provincia de Pontevedra (AAPP)

20:30 h · Clausura

ES

Jornadas Internacionales
XXXV Feria Apícola de las Rías Baixas


1 de abril de 2023

Centro Cultural de O Porriño

10:00 h · Apertura de la Feria

10:05 h · La nueva PAC, como repercute en la apicultura. Ayudas agroambientales

Dña. Mª Soledad López Villaverde · Servicio Territorial del FOGGA de Pontevedra. Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia.

10:30 h · Control remoto de las colmenas, certezas e incertidumbres

Dña. Ana Diéguez Antón · Facultad de Ciencias de Ourense, Universidade de Vigo

11:00 h · Miel y territorio: el vínculo geográfico como herramienta para la valorización

Dra. Carmen Seijo Coello · Profesora de la Facultad de Ciencias de Ourense, Universidade de Vigo

12:00 h · Causas de la resistencia a los medicamentos en las poblaciones de Varroa destructor: situación actual

Dr. Joel González-Cabrera · Instituto BIOTECMED. Departamento de genética de la Universidad de Valencia

13:00 h · Fundamentos para lograr mejora genética en abejas melíferas

Dr. Ernesto Guzmán Novoa · Entomólogo y veterinario, Director del Centro de Investigaciones en Abejas, Universidad de Guelph (Ontario-Canadá)

14:05 h · Descanso Comida

17:30 h · Factores que influyen en la mortaldad de las colmenas durante la invernada y postinvernada

D. José Mª Seijo Coello · Experimentado apicultor profesional. Agrupación Apícola de Galicia

18:30 h · Asamblea de la Asociación de Apicultores de la Provincia de Pontevedra (AAPP)

20:30 h · Clausura

TENDA