Feira Apícola 2024

GA

Xornadas Internacionais
XXXVI Feira Apícola Rías Baixas


13 de abril do 2024

Carpa Praza do Cristo do Porriño

10:00 h · Apertura da Feira

10:05 h · Abelleiro europeo. Unha realidade no control da Vespa velutina

D. José Manuel Fernández · Ornitólogo e investigador na Universidade de Alcalá de Henares (Madrid)

11:00 h · Retos e perspectivas da investigación apícola en Galicia

Dra. Carmen Seijo Coello · Catedrática e investigadora da Facultade de Ciencias de Ourense, Universidade de Vigo

12:00 h · Varroa destructor: danos ás abellas e control

Dr. Ernesto Guzmán Novoa · Entomólogo e veterinario, Director do Centro de Investigacións en Abellas, Universidade de Guelph (Ontario-Canadá)

14:05 h · Descanso Xantar

17:30 h · Impacto da produción de própole na rendibilidade da explotación apícola

Dna. Sandra Barbosa · CITAB, Universidade de Tras Os Montes e Alto Douro (Portugal)

18:30 h · Mellora da sustentabilidade apícola mediante o uso das novas tecnoloxías e a conservación da abella local, Grupo Operativo SOST APÍCOLA

Dra. Ana Diéguez Antón · nvestigadora da Facultade de Ciencias de Ourense, Universidade de Vigo

19:00 h · A importancia da conservación da abella local en Galicia. Queres participar no Grupo Operativo PANEGA coa túa explotación?

D. Rubén Fernández · Biólogo e apicultor profesional, Agrupación Apícola de Galicia

19:30 h · Clausura

ES

Jornadas Internacionales
XXXVI Feira Apícola Rías Baixas


13 de abril de 2024

Carpa Plaza do Cristo de O Porriño

10:00 h · Apertura de la Feria

10:05 h · Abejero europeo. Una realidad en el control de la Vespa velutina

D. José Manuel Fernández · Ornitólogo e investigador en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid)

11:00 h · Retos y perspectivas de la investigación apícola en Galicia

Dra. Carmen Seijo Coello · Catedrática e investigadora de la Facultad de Ciencias de Ourense, Universidad de Vigo

12:00 h · Varroa destructor: daños a las abejas y control

Dr. Ernesto Guzmán Novoa · Entomólogo y veterinario, Director del Centro de Investigaciones en Abejas, Universidad de Guelph (Ontario-Canadá)

14:05 h · Descanso para comer

17:30 h · Impacto de la producción de propóleo en la rentabilidad de la explotación apícola

Dña. Sandra Barbosa · CITAB, Universidad de Tras Os Montes e Alto Douro (Portugal)

18:30 h · Mejora de la sostenibilidad apícola mediante el uso de las nuevas tecnologías y la conservación de la abeja local, Grupo Operativo SOST APÍCOLA

Dra. Ana Diéguez Antón · Investigadora de la Facultad de Ciencias de Ourense, Universidad de Vigo

19:00 h · La importancia de la conservación de la abeja local en Galicia. ¿Quieres participar en el Grupo Operativo PANEGA con tu explotación?

D. Rubén Fernández · Biólogo y apicultor profesional, Agrupación Apícola de Galicia

19:30 h · Clausura

TENDA